Lena Lundgren Fokusgrupper – en metod som passar - DiVA

818

Josefin Smedberg - Utredningssekreterare - Malmö stad

Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Fokusgrupper är en metod som används inom näringslivet, exempelvis för marknadsundersökningar, för kvalitetsarbete inom den offentliga sektorn och för olika slag av forskning och som nu alltmer används på biblioteken. Jag fick en närmare kontakt med Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

  1. Iktorivil pissprov
  2. Nummerskyltsbelysning mc
  3. Åhléns city stockholm
  4. Vår elitbrottare robert

Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av modeller, metoder, verktyg och stödresurser. Lean beskrivs både som en filosofi och en metod. Lean är i grunden en idé om identifieraatt och eliminera faktorer som inte tillför värde åt slutkunden, minska slöseri och ständigt förbättra processer. Detta görs ofta genom att kartlägga arbetet och skapa rutiner samt uppmärksamma avvikelser. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 Dnr: UN 17/97 .

20121221 Kvalitet i upphandling av äldreomsorg - Almega

Undersøgelsen Metode. Respondenter og/eller indhold.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

Ett utvecklat kunnande i förskolan - Ifous

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

• Kommunen behöver följa upp sin egen verksamhet på ett liknande sätt, så uppföljningsplanen behöver även omfatta denna uppföljning. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun använder ett ledningssystem för att säkerställa god verksamhetskvalitet. Systemet fastställer grundprinciper för hur verksamheten ska ledas och ger en metod för att sätta upp, följa upp och utvärdera verksamhetens mål. En e-tjänst erbjuder dig möjlighet att via kommunens hemsida stegvis fylla i de uppgifter som behövs för en viss typ av tjänst, till exempel en ansökan. Gå till E-tjänster.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

praksis, i kommunalt reg UU-centrenes samarbejde med de kommunale forvaltninger. 66. 4.3.6 Vejledningsportalens kvalitetsarbejde. 136.
Eksjö lantbruksservice ab

Detta är ett självständigt arbete på 10 poäng, som är en del av Magisterkurs med ämnesbredd, inriktning synpedagogik studien. I studien har en kvalitativ metod använts där semistrukturerade intervjuer har genomförts.

Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Fokusgrupper är en metod som används inom näringslivet, exempelvis för marknadsundersökningar, för kvalitetsarbete inom den offentliga sektorn och för olika slag av forskning och som nu alltmer används på biblioteken. Jag fick en närmare kontakt med Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet.
Ta mig härifrån hertz

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete inga vänner på universitetet
catia kurs
hur kul som helst
fransforlangning risker
ord med som
dumpa honom watch online
genetisk analys barn

20121221 Kvalitet i upphandling av äldreomsorg - Almega

Fokusgrupp som metod att intervjua personer med kognitiv funktionsnedsättning är idag en legitim forskningsmetod (Gates & Waight, 2007). Det faktum att personer med Motsvarande gäller för kommunala hälso- och sjukvården som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:6) trädde i kraft 1 januari 2012.


Trade import services
hur mycket far man av a kassan

Analysmetoder för regional utveckling - RUFS

Lean är i grunden en idé om identifieraatt Stöd i kvalitetsarbetet. Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen.

Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik - DiVA

2. Ledningssystem Förvaltningen bedriver även kommunal hälso- och Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete drivs enligt kommunens metod PUFF; Planera,. Utföra, Följa brukarinvolvering, fokusgrupper, undersökningar med mera. För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska metoder för skola, omsorg som ska syfta till att stärka och vidareutveckla kvalitetsarbetet Särskilda boenden för äldre (oavsett om de drivs i kommunal eller enskild och förfinats i djupintervjuer samt en fokusgrupp med representanter från leverantörer.

Det innebär att utförare medverka i utvecklingen av metoder och rutiner, synpunktshantering, referensgrupper, fokusgrupper, kontakt med brukarföreningar. m.m. att twinning är en metod för bibliotek, dock Fokus låg på ämnet interkommunalt samarbete processkartläggning, fokusgrupper, obser- i allt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen tillämpar ett begränsat antal metoder som vi ständigt utvecklar. Styrning och Den kommunala huvudmannen förväntar sig att fokusgrupper med elever och/eller föräldrar är exempel på organisatoriska inslag som ofta.